Před opuštěním pracoviště vypni zařízení - Kliknutím na obrázek zavřete